Mod och lyhördhet

Mod, lyhördhet och verksamhetsförståelse är egenskaper som kännetecknar en bra it-beslutsfattare enligt svarande i årets Voister CIO Analytics. Det är egenskaper som kan bli extra viktiga när säkerhet står på agendan utifrån flera perspektiv. Framöver så vill svenska CIO:er lägga mer tid på samverkan och utveckling, efter att ha satt strategin på plats. Med ett ökat förtroende för it-avdelningen finns förhoppningsvis handlingsutrymme att exekvera på den satta strategin, i samarbete med verksamheten.

Dessa slutsatser och mycket mer finns att läsa i årets Voister CIO Analytics.

Benchmarking mot andra it-ledare och organisationer

Som en del av ett CIO-nätverk på din lokala ort har du tillgång till den data som ligger till grund för rapporten Voister CIO Analytics. Logga in för att benchmarka din organisation!